تبليغات در اينستاگرام

تبليغات در اينستاگرام / تبليغات اينستاگرام

 • تبليغ پيج اينستاگرام در پيج هاي پربازديد اينستاگرام

هزينه تبليغات در اينستاگرام به صورت زير ميباشد:

 

 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 60000تومان
 • پكيج (1)تبليغات روزانه در ۱۰ پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع ۱0پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)10بار شات
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(5ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 118000تومان
 • پكيج (2)تبليغات روزانه در 20 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 20پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)20بار شات
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(10ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 200000تومان
 • پكيج (3)تبليغات روزانه در 40 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 40پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)40بار شات
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(20ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 80000تومان
 • پكيج (4)تبليغات شبانه در 7 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 7پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)در مجموع70 ساعت
 • تبليغات به صورت شبانه مجموع(70ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 350000تومان
 • پكيج (5)تبليغات هفتگی در 70 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 70پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)70بار شات
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(5ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 1200000تومان
 • پكيج (6)تبليغات ماهانه در پيج های پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 40پيج (پيجاي بالاي ۴۰۰هزارنفر)600بار شات
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(10ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 20000تومان
 • پکیج(7) تبلیغات ساعتی در پیج بالای 500هزارتایی اینستاگرام
 • در مجموع 1پيج (پيجاي بالاي 500هزارنفر)2ساعت ثابت
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(2ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • -----
 • پكيج انتخابی تبليغات در اینستاگرام به انتخاب شما تبلیغات نا محدود اینستاگرام
 • انتخاب تعرفه تبلیغاتی مورد نظر در اینستاگرام به انتخاب شما
 • تبليغات در اینستاگرام(تعرفه انتخابی به دلخواه)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود

 

 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 50000تومان
 • پكيج (8)تبليغات روزانه در ۱ پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 1پيج (پيجاي بالاي 1میلیون فالوور)1ساعت روزانه
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(1ساعت)
 • فالوورهای ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 • با تعداد لایک بالای 15هزار تا
 • خرید با قیمت 50 هزار تومان
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 50000تومان
 • پكيج (9)تبليغات شبانه در 1 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 1پيج (پيجاي بالاي 300هزار فالوور)2 ساعت
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(2ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 • با تعداد لایک بالای 10هزار تا
 • خرید با قیمت 50 هزار تومان
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 69000تومان
 • پكيج (10)تبليغات روزانه در 1 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 1پيج (پيجاي بالاي 500هزار فالوور) 2 ساعت
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(2ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 • با تعداد لایک بالای 10هزار تا
 • خرید با قیمت 69 هزار تومان
 •  
 • تبلیغات در اینستاگرام
 • 85000تومان
 • پكيج (11)تبليغات روزانه در 2 پيج پر طرفدار اينستاگرام
 • در مجموع 2پيج (پيجاي بالاي 500هزار فالوور)4ساعت
 • تبليغات به صورت روزانه در مجموع(4ساعت)
 • فالوور ایرانی هدف دار
 • تبلیغات اینستاگرام هدفدار
 • زمان شروع و ساعت تبلیغ بعد از پرداخت به شما ابلاغ می شود
 • با تعداد لایک بالای 10هزار تا
 • خرید با قیمت 85هزار تومان
Summary
Review Date
Reviewed Item
تبليغات در اينستاگرام
Author Rating
51star1star1star1star1star
آدرس شرکت:جردن - خیابان فرزان غربی یا بنیسی پلاک 47
cafefollower@gmail.com
0912-216-8361